The Emergency tour

Meadows

Från formgivning till affärsutveckling

Min affärsidé är att skapa strategisk kommunikation som stärker mina kunders varumärke och skapar lönsamma affärer. Det betyder i korthet att kommunikationen ska peka åt ett och samma håll – oavsett om budskapen presenteras på kundens webbplats, i sociala kanaler, på andra plattformar eller i butik.

Kontakt

Daniel Baumgardt
+46(0)736-23 09 58
daniel@baumgardt.se

Stockholm / Visby